Alennukset ja sopimukset

Alennukset ja sopimukset

Ilmoitushinnan laskeminen

Ilmoituksen bruttohinta
+ määräpaikkakorotus
– ilmoitus- tai asiakaskohtainen alennus
= Nettohinta
+ lisäpalveluveloitukset
+ arvonlisävero
= Verollinen nettohinta

Ilmoituskohtaisen alennukset

Alennukset myönnetään aina normaalihinnoista. Arkipyhänä voimassa sunnuntain ilmoitushinnat.

Kelluvien ilmoitusten alennus

Kelluvat ilmoitukset tekstisivuilla -20 %. Kellunta-aika maanantai – keskiviikko. Ilmoitus julkaistaan joinakin näistä päivistä. Minimikorkeus 88 mm.

Toistoalennus

20 % toiselta julkaisukerralta, kun ilmoitus julkaistaan muuttumattomana kahden viikon sisällä ja molemmat ilmoitukset varataan samalla kerralla.

Sarja-alennus

25 % vähintään viiden julkaisukerran sarjasta kuukauden aikana, kun sarja ja julkaisupäivät varataan kerralla.

Mainostoimistokorvaus

-15 % kun laskutetaan mainostoimistoa.

Vaihtoilmoitukset

Vaihtoilmoitusalennus on Sanomalehtien Liittoon kuuluville lehdille enintään -15 %

Toistensa poissulkevat alennukset

• sopimusalennus/mainostoimistokorvaus
• sopimusalennus/toisto- tai sarja-alennus
• toistoalennus/sarja-alennus
• sarja-alennus/mainostoimistokorvaus

Ilmoituksen määräpaikkalisä

10 % (minimikorkeus 88 mm)

Asiakaskohtaiset alennukset

Uuden asiakkaan alennus

Myönnämme uudelle yritykselle 20 %:n alennuksen ensimmäisestä mainoskampanjasta.

Sopimusalennukset

Alennuksen edellytyksenä on kirjallinen sopimus sekä ohessa määriteltyjen toiminnallisten ja laadullisten kriteerien noudattaminen. Kirjallinen sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista.

Savon Sanomat myöntää alennusta alla olevan sopimustaulukon
mukaisesti. Alennuksen perustana oleva sopimus voidaan sopia 3, 6 tai 12 kuukauden mittaiseksi.
Alennus annetaan hyvityksenä laskutuksen yhteydessä. Alennusta ei myönnetä lisäpalveluhinnoista.
Alennus lasketaan asiakkaan ilmoittelun nettoarvosta. Jos ilmoittelun nettoarvo jää alhaisemmaksi, veloittaa Savon Sanomat asiakkaalta sopimuskauden jälkeen sovitun alennusprosentin ja toteutuneen ilmoittelun alennusprosentin välisen erotuksen. Minimivelotus on 35 €.

Kriteerit sopimusalennuksen myötämiselle

• Ilmoitusvaraukset toimitetaan Savon Sanomien ilmoittaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti.
• Ilmoitusaineisto toimitetaan Savon Sanomien aikataulun ja teknisten vaatimusten mukaisesti.
• Ilmoitusmateriaali on sisällöltään mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, hyvän tavan ja
viranomaismääräysten mukaista.
• Ilmoitusmaksu maksetaan Savon Sanomille maksuehtojen mukaisesti.

Painettujen ja digitaalisten tuotteiden sopimustaulukko

Volyymi 3 kk 6 kk 12 kk
2 500 € 15 % 10 % 5 %
5 000 € 20 % 15 % 10 %
10 000 € 25 % 20 % 15 %
25 000 € 30 % 25 % 20 %
50 000 € 35 % 30 % 25 %
100 000 € 45 % 40 % 35 %
150 000 € 55 % 50 % 45 %
300 000 € 60 % 55 % 50 %

Sopimusalennusta ei voi yhdistää liitetuotteisiin. Minimi 2 ilmoitusta tai 1 000 €, ei koske rivi- eikä kehysilmoituksia.